AssessABP a l’INS Granollers per a avaluar els projectes trimestrals

Aquest curs 2016-2017, a l’INS Granollers usarem el programa AssessABP com a eina d’avaluació col·laborativa del projecte Trimestral mitjançant l´ús compartit d’AssesABP a través de Google Drive. El projecte de 1 ESO que avaluarem és el projecte “Windows to deep space”, en el que els alumnes elaboren una exposició sobre constel·lacions i objectes de l’espai…

Comencem formacions IndComp curs 16-17 a l’INS Marta Mata!

El passat dimecres 16 de novembre vam començar les formacions IndComp a l’Institut Marta Mata. Enguany en fem dues: IndComp_1 amb el professorat de l’Equip docent de 1r d’ESO, seguint l’itinerari formatiu inicial. IndComp_2 amb el professorat de l’Equip docent de 2n d’ESO el qual ja va fer l’itinerari inicial el curs passat i enguany…

Disponible la versió Beta de IndComp 3.0. Avaluació per CCBB.

Està ja disponible per a la descàrrega gratuïta la versió Beta de IndComp3.0, format per dos fitxers, IndCompAssignatura i IndCompSessióAvaluació. Com en les versions anteriors, el programa permet extreure de les notes de la llibreta de notes (del que ja estem fent) indicadors competencials, amb els objectius de: Avaluar les CCBB dels nostres alumnes com…

3a sessió Taller IndComp Ins Granollers

El dia 28/06/16 vam fer a l’Institut de Granollers la darrera sessió del Taller IndComp d’aquest curs, en el que vam comentar diversos articles de didàctica sobre la programació i avaluació per competències i cada participant explicava el repte individual que s’havia proposat (avaluar o desenvolupar una competència en una activitat) i la revisió que…

Avaluació d’ABP interdisciplinars per Criteris d’Avaluació i CCBB. AssessABP

Partint de les eines prèvies del projecte Indcomp, s’ha construit el fitxer AssessABP com a suport per a l’avaluació (en particular, la qualificació) en Projectes ABP interdisciplinaris. El fitxer funciona amb Open Office i permet: Introduir notes d’activitats del projecte, seguiment i comentaris. Extreure automàticament notes d’assignatura per a repartir-ne la qualificació en diferents matèries.…

Segona sessió del Taller Indcomp a l’INS Granollers

Hem partit de la valoració que ha fet cadascú de nosaltres de 6 activitats que hem avaluat, on hem quantificat de manera aproximada quina aportació feia cadascuna a cada CCBB i a cada nivell de procés d’aprenentatge. A partir d’aquí, s’ha obert la discussió al voltant de diferents temes, que s’expressen en primera persona, agrupats…