Digital, índex del desplegament de competències a l’ESO

Dimensió instruments i aplicacions
•Competència 1.Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar
•Competència 2.Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals
•Competència 3.Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals

 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
•Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar,
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals
•Competència 5.Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals
•Competència 6.Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines
digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement
Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració
•Competència 7.Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació
•Competència 8.Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital
•Competència 9.Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal,tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual
•Competència 10.Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos
•Competència 11.Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerantaspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital

 

Extracte de l’índex de:

Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació  i desplegament a l’educació secundària obligatòria. Pere Marquès i Jaume Sarramona (coord) (2013). Servei de Comunicació i Publicacions, Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria.

Descàrrega del document sencer:

[http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_digital_secundaria.pdf]

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s