Segona sessió del Taller Indcomp a l’INS Granollers

Hem partit de la valoració que ha fet cadascú de nosaltres de 6 activitats que hem avaluat, on hem quantificat de manera aproximada quina aportació feia cadascuna a cada CCBB i a cada nivell de procés d’aprenentatge. A partir d’aquí, s’ha obert la discussió al voltant de diferents temes, que s’expressen en primera persona, agrupats per blocs no cronològics:

Criteris d’avaluació.

Comentem que hi ha duplicitat entre criteris d’avaluació i subcompetències i que es fa difícil articular una llista única de les coses que l’alumne ha de saber. La competència estaria més vinculada a l’activitat i el criteri avaluació als continguts. Poder desglossar els diferents ítems de cada activitat seria més informatiu. M

Comunicació amb alumnes i famílies

’he adonat que en la qualificació que poso de l’activitat els criteris d’avaluació estan massa simplificats: no tinc en compte ni comparteixo amb els alumnes tot el que hauria de fer servir per a avaluar. Quan avaluem per producte final, la nota depèn de moltes habilitats que queden ocultes.Quan avaluem a Indcomp com ho fem? Si apliquem també els criteris de cada matèria en els butlletins, no serà molt embolic? S’explica cas personal d’un dels fills dels assistents que rep unes notes molt descriptives i realment es miren i són útils.

La correspondència (o no) entre el que ensenyem i el que avaluem

En ocasions no posem la nota en base a tots els criteris que es podrien avaluar.
Vaig veure que només poso notes de CCL, CAIP, AA. Però en fer una revista amb els alumnes es podria fer també Social i Ciutadana. Estic ajudant a que alumnes desenvolupin competència TIC, però no ho tinc contemplat a l’avaluació. Aprenen coses que jo no m’he proposat, ni avaluo. M’he adonat a posteriori que estan aprenent molt d’una cosa (TIC) que jo no m’havia proposat. Els alumnes estan aprenent coses que no tenen impacte en la nota, malgrat formar part del currículum.

L’impacte de les CCBB en les activitats d’avaluació

Veig que puntuo molt baix les CCBB, que hi dóno molt poca aportació. Ens caldria valorar junts alguna activitat concreta per veure diferents graus d’exigència.
IndComp ens permet veure que alguns exàmens d’interpretació són competencials i altres més memorístics són menys competencials. Ens caldria un dia ensenyar-nos els exàmens els uns als altres. Hem vist que si posem 100 a totes les activitats, estem donant un pes competencial a activitats que potser no en tenen.
Les activitats repetitives són necessàries perquè en un moment determinat necessitaràs connectar fàcilment amb aquest coneixement.
Una part de la nota d’un examen s’associa a habilitats competencials d’organització AA, AIP.
Parlem de si l’esforç ha de ser un ítem. Cal que sàpiguen les coses lligades a la matèria, però ens cal també veure quines competències generals tenen.

La definició de les CCBB

El treball cooperatiu és Social i Ciutadana o Aprendre a Aprendre?
Ens costa trobar els ítems que ens ajuden a identificar una competència o una altra.
Tots estem treballant llengua, per tant aquesta CB hauria d’aparèixer a moltes activitats.
És important que aprenguin fent connexions i incorporant lèxic, que també forma part de la CCBB. Un exercici memorístic a nivell de lèxic és CCL. Aprendre lèxic fent transferències entre contextos.

PER A LA PROPERA SESSIÓ, Ens proposem per al proper dia que cadascú:

1) identifiqui un dubte concret sobre una CCBB i resoldre’l amb l’ajut dels documents normatius (https://projecteindcomp.wordpress.com/documents-de-referencia/ ).

2) Seleccioni i llegeixi algun article de didàctica o pedagogia sobre la temàtica d’avaluació i CCBB que resultés d’utilitat. ( https://projecteindcomp.wordpress.com/2015/02/24/articles-i-publicacions-comentats/ ).

3) Es proposi un repte (incorporar una CCBB en concret a les activitats, augmentar el valor competencial global ) i desplegar-lo en el desenvolupament o transformació de dues activitats pròpies. Caldrà explicar el repte i com les activitat desenvolupades hi responen.

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s