3a sessió Taller IndComp Ins Granollers

El dia 28/06/16 vam fer a l’Institut de Granollers la darrera sessió del Taller IndComp d’aquest curs, en el que vam comentar diversos articles de didàctica sobre la programació i avaluació per competències i cada participant explicava el repte individual que s’havia proposat (avaluar o desenvolupar una competència en una activitat) i la revisió que en feia. Aquesta sessió conclou el taller, i en sortiren diverses línies de reflexió que compartim:

L’autonomia de l’alumnat i l’organització del treball.
Des del punt de vista metodològic, un aspecte amb dificultats ha estat el fet que els alumnes recullin apunts del que s’explica, molta feina perquè recollissin o copiessin apunts. Treballant sense llibres cal donar molta orientació sobre com treballar els apunts. Problemes d’ordre: fulls incloent materials de diverses matèries, desídia. Mar de treball molt vinculat a AIP, però cal donar suport a alumnes amb dificultats organització, el recurs al format digital no ho resol tot, cal que ells aprenguin a resoldre dificultats organització.
Molts alumnes tenen dificultats per a seguir un procediment. Dificultats d’ordre, que després poden ser obstacle per a AIP i AA. Cal insistir en que descriguin passos dels processos que segueixen per a resoldre un problema. La conversa podria ajudar.
L’important és que els números que posem tinguin un significat.

PISA com a marc didáctic i avaluació en projectes
L’article PISA como excusa explica el funcionament i bases competencials de les preguntes PISA. En base a aquest article, m’he proposat per al curs que ve fer exàmens col·laboratius amb preguntes del tipus PISA.
Pel que fa al repte, m’he proposat avaluar la CCBB Autonomia i Iniciativa Personal en el marc del desenvolupament d’un projecte. HE fet servir AssessABP, i m’ha anat bé, perquè d’aquesta manera podia incloure en forma de notes observacions d’aula sense necessitat d’incloure-les per a tots els alumnes, simplement allò que obserbava. M’ha servit per a recuperar informació valuosa que perdia i anar incorporant indicadors que brotaven al llarg de l’activitat de forma no planificada, però no he fet suficient feedback amb els alumnes, amb els que he comentat aquestes notes només al final.

Eines per a Aprendre a Aprendre i Anticipació d’objectius.
Competència d’Aprendre a Aprendre: quines eines d’autoregulació hi ha? Article auto-regulació dels aprenentatges de Jaume Jorba. Article avaluar CCBB de Rafael Mesa, basat en la LOE. Finalitat no és acumular coneixements, sinó movilitzar-los en contextos reals. Currículum LOE demanava treball CCBB, però no ho desenvolupava ni posava mitjans. Mesa proposa relacionar criteris amb CCBB. Calen tècniques, com portfolio, rúbriques, alumne com a co-protagonista.
Repte: de cares al proper curs, propòsit CAA, comunicar objectius, facilitar anticipació i instruments avaluació apropiats per els alumnes. També CCL, treballar de forma contínua comunicació oral (presentacions orals, preguntes inicials, controvèrsies).

Les observacions i diàlegs amb l’alumne i els objectius competencials.
Article Rafael Mesa, primera part de l’article molt antiga, va portar a buscar informe Delors (inici CCBB) i fa 20 anys!!! No confondre criteris d’avaluació amb avaluació competencial, ni indicador i criteri. Per a avaluar CCBB calen instruments diferenciats. Important eina d’observació a l’aula, perquè dóna molta informació. Cal que els professors ens entrenem a mirar, a saber observar a l’aula. Les llibretes de notes dificulten aquesta mirada, no són prou útils. Com més m’adono de com i què aprèn un alumne és quan sec al costat i hi parlo. Un alumne aprèn quan fa “Ah, és això!!”. Combinació de diàleg i observació han de ser instruments d’avaluació importants.
Les eines de portfolio i carpeta d’aprenentatge no queda clar, és encara documentació escrita i no prou útil, perquè l’auto-avaluació escrita sense diàleg amb una altra persona demana un grau de maduresa que la majoria d’alumnes no tenen.
Seria ok usar rúbriques com a informes d’avaluació, per oferir avaluació més formativa.
També article d’Alba Ambrós, model de programació interessant: objectius ja formulats en clau competencial. Com a repte, proposat explorar línia d’activitats que integrin Competència Artística, Digital i Lingüística. Quan més vinculades al “jo” del propi alumne, millors aprenentatges. Proposta proper curs: que facin una cançó, i en facin un vídeo subtitulat. Format cançó afavoreix assaig-error, una estratègia que treballem poc o amb poc temps. També proposta fer una obra de teatre, que hauria de ser interdisciplinar.
Desig de poder treballar amb els alumnes els formats de les preguntes dels exàmens. “Explica” “Comenta” “Descriu” són termes que resulten en la pràctica pluri-semàntics. Treballar-ho transversalment seria estratègia ok, caldria consensuar. En demanar comparacions, alumnes solen fer descripcions paraleles. Treball amb connectors pot ajudar.

Identificar idees principals i motivació en CAA.
Article Laia Arnau, sobre la complexitat del trebal lper CCBB i el contacte amb contextos propers. En fer matèria nova i treballar per projectes, alumnes poc estructurats, molt dispersos i manca de curiositat i es perdien molt en els projectes: com combinar estructuració sense fer propostes massa tancades? Necessitat comunicar més clarament objectius on arribar i provocar que emergeixi una ruta didàctica per arribar-hi. Els costa molt prioritzar idees fonamentals. L’exposició en powerpoints que fan els serveix poc per a assolir els coneixements. L’intent de fer un recull en llibreta de les diferents aportacions, com a eina estructuradora, no ha funcionat bé. Dues parts: treballs de classe i recull de les idees més importants. Pot sonar a pràctica antiga, però molts d’ells necessiten aquest marc de referència. Llibreta d’aprenentatges no ha funcionat, els alumnes no són prou madurs per a fer la reflexió sobre el propi aprenentatge. Fer que ordenin els materials que tenen ja és un primer pas molt important. OK sessions en què organitzem al final del trimestre quins objectius teníem i quines activitats hem fet i quina relació hi ha entre elles. Alumnes poc competents en organització llibretes i materials. Fer servir el moodle perquè els alumnes puguin recuperar els materials d’activitats, o si falten hi tinguin accés. Però molts alumnes poc autònoms no fan ús de recursos digitals que se’ls ofereix, no sempre per manca de capacitat, sinó de compromís.
En la motivació, també important tema manipulatiu, però, per exemple, en el taller de ceràmica, només interessats en “tocar fang” i un interès que superada la novetat no perdura. I poc interès en tasca més profunda de cercar informació sobre com era ceràmica. Es queden amb la part manipulativa, sense passar a significar.

Formalització d’objectius competencials comuns i marcs tècnics per al treball competencial.
Ens aniria bé formular uns objectius globals de 1 ESO. Lectura article Zabala i Arnau, la enseñanza de las competencias. Dificultats en ajustar el marc de les CCBB, l’article ho explica de forma molt complexa. Què vol dir que una activitat és competencial? Pot ser: la que posa l’alumne davant una situació on ha de movilitzar coneixements i habilitats per a resoldre-la. Activitats competencials cal plantejar-les a mig o llarg termini, perquè calen habilitats prèvies i temps.
Repte sobre Autonomia i Iniciativa Personal. Calen oportunitats de treball pràctic i assaig-error en què es faciliti treball (per exemple, ràtios, materials).
Desenvolupada activitat on alumnes primer creen caixa de fusta de forma pautada i després creen de forma autònoma caixa. Es relaciona amb AIP. Un indicador d’aquesta AIP pot ser si alumne ha presentat totes les tasques al moment adequat, si bé ho pot ser també l’observació a l’aula, de manera que un mateix objectiu (Responsabilitat, autonomia) pot tenir diversos instruments o indicadors (presentació de tasques, observació a l’aula, recollir material,…) que poden aparèixer de forma no planificada al llarg de l’activitat.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s