Assess ABP 2.1, versió Beta

Versió Agost 2017. Còpia/Descàrrega des de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0ByjVWskUQBfgZ2d0Sm0xU2JSSEU?usp=sharing Programa per a l’avaluació de projectes interdisciplinars. És una versió d’AssessABP millorada. Aquesta versió només està pensada per funcionar en Drive. Cal copiar la carpeta sencera i activar l’App de Google Autocrat*, que permet que s’elaborin els butlletins de forma automàtica. Igualment com AssessABP2.0:   El…

Assess ABP 2.0, versió Beta

Versió Agost2017. Descàrrega des de Box.net   https://app.box.com/s/lkazpc6rovvw69hj8qxud6sfp1nv891k Programa per a l’avaluació de projectes interdisciplinars. És una versió d’AssessABP millorada.   Funciona penjant-lo en un Drive per poder editar-lo col·laborativament diversos professors. Permet Introduir notes d’activitats del projecte, seguiment i comentaris. Extreu automàticament notes d’assignatura per a repartir-ne la qualificació en diferents matèries. Permet establir 12…

Assess ABPpr

Versió Abril 2017. Descàrrega des de Box.net https://app.box.com/s/7o65d01ie94vsifqgs315y0gcak5v39j Programa per a l’avaluació de projectes interdisciplinars. És una versió d’AssessABP per a Primària. Està adaptat a les qualificacions de la nova normativa d’avaluació (NA, AS, AN, AE) i les matèries de Primària. Permet escollir entre dos tipus de butlletins (criteris+competències o criteris+matèries). A més, segueix les…

IndComp3.0 Beta

IndComp3.0,versió Beta, agost 2016. Descàrrega Gratuïta des de Box.net Està ja disponible per a la descàrrega gratuïta la versió Beta de format per dos fitxers, IndCompAssignatura i IndCompSessióAvaluació. Com en les versions anteriors, el programa permet extreure de les notes de la llibreta de notes (del que ja estem fent) indicadors competencials, amb els objectius…

AssessABP Beta

AssessABP. Versió Beta, Juny 2016. Descàrrega des de Box.net. Partint de les eines prèvies del projecte Indcomp, s’ha construit el fitxer AssessABP com a suport per a l’avaluació (en particular, la qualificació) en Projectes ABP interdisciplinaris. El fitxer funciona amb Open Office i permet: Introduir notes d’activitats del projecte, seguiment i comentaris. Extreure automàticament notes…

IndComp 2.0 Release. Assignatura i ED.

Versió 2.0 (Release). Novembre 2015. IndCompAssignatura i IndCompEquipDocent Descàrrega des de Box.net. Manual d’ús (pdf) Aquesta versió revisada de IndComp2.0 està formada per dos fitxers, IndCompAssignatura i IndCompEquipDocent. Té totes les característiques de la versió Beta i incorpora modificacions que en faciliten el seu ús com a eina per a fer butlletins de qualificacions: Es…

IndComp 1.1

Versió 1.1. Setembre 2014. Descàrrega des de Box.net . Manual d’ús (4 pàgs). S’han millorat les fórmules de càlcul i s’ha ampliat la pantalla DATA d’introducció de dades, permetent la col·laboració entre diversos professors. S’ha completat l’anàlisi dels nivells d’aprenentatge (ara també per alumne). S’han incorporat noves pantalles d’anàlisi customitzables obertes per a incloure ítems…