Disponible la versió Beta de IndComp 3.0. Avaluació per CCBB.

Està ja disponible per a la descàrrega gratuïta la versió Beta de IndComp3.0, format per dos fitxers, IndCompAssignatura i IndCompSessióAvaluació. Com en les versions anteriors, el programa permet extreure de les notes de la llibreta de notes (del que ja estem fent) indicadors competencials, amb els objectius de: Avaluar les CCBB dels nostres alumnes com…

3a sessió Taller IndComp Ins Granollers

El dia 28/06/16 vam fer a l’Institut de Granollers la darrera sessió del Taller IndComp d’aquest curs, en el que vam comentar diversos articles de didàctica sobre la programació i avaluació per competències i cada participant explicava el repte individual que s’havia proposat (avaluar o desenvolupar una competència en una activitat) i la revisió que…

AssessABP Beta

AssessABP. Versió Beta, Juny 2016. Descàrrega des de Box.net. Partint de les eines prèvies del projecte Indcomp, s’ha construit el fitxer AssessABP com a suport per a l’avaluació (en particular, la qualificació) en Projectes ABP interdisciplinaris. El fitxer funciona amb Open Office i permet: Introduir notes d’activitats del projecte, seguiment i comentaris. Extreure automàticament notes…

Avaluació d’ABP interdisciplinars per Criteris d’Avaluació i CCBB. AssessABP

Partint de les eines prèvies del projecte Indcomp, s’ha construit el fitxer AssessABP com a suport per a l’avaluació (en particular, la qualificació) en Projectes ABP interdisciplinaris. El fitxer funciona amb Open Office i permet: Introduir notes d’activitats del projecte, seguiment i comentaris. Extreure automàticament notes d’assignatura per a repartir-ne la qualificació en diferents matèries.…

Segona sessió del Taller Indcomp a l’INS Granollers

Hem partit de la valoració que ha fet cadascú de nosaltres de 6 activitats que hem avaluat, on hem quantificat de manera aproximada quina aportació feia cadascuna a cada CCBB i a cada nivell de procés d’aprenentatge. A partir d’aquí, s’ha obert la discussió al voltant de diferents temes, que s’expressen en primera persona, agrupats…

Segona sessió del taller IndComp a INS Marta Mata

El passat dimecres 27 de gener l’equip docent de 2n d’ESO de l’Institut Marta Mata vam fer la segona sessió del taller IndComp del curs 2015-16. Vam començar amb la première del vídeo de la primera sessió i la posada en comú dels dubtes en relació a les competències. Seguidament vam projectar els resultats dels…