Descripció del projecte

puntllibre

[Veure presentació Slideshare]

El projecte IndComp es va iniciar a partir del curs 2012-2013 a l’INS Marta Mata, de Montornès del Vallès, amb l’objectiu inicial d’extreure de les notes de la llibreta de notes de diferents matèries o professors, una nota de cada alumne/a referida a cadascuna de les Competències Bàsiques (CC.BB.), no per matèries o activitats.

Per a fer-ho, es va desenvolupar un programa de full de càlcul Calc (Open Office) on hem introduït  vam introduir les notes dels alumnes en diverses activitats. Amb l’ajut d’índexs i diverses fòrmules, el programa va resultar tenir més aplicacions de les que preteníem en l’objectiu inicial (tenir notes de CC.BB. per a cada alumne), desembocant en…

  • La detecció dels punts forts/febles dels alumnes i de cada grup/classe. En quina competència hauríem d’incidir més?
  • El disseny d’activitats competencials. Quines activitats de les que ja fem són realment competencials?
  • L’avaluació formativa per competències. Què fa que una activitat sigui competencial?
  • El contingut real de cada competència. Què és realment Aprendre a aprendre?

Aprofitant aquestes possibilitats, s’han desenvolupat tallers per a l’aprofitament del potencial formatiu del programa, generant noves versions del programa per a noves funcions (treball conjunt de tot l’equip docent, …).

Estan disponibles a la secció de Publicacions del projecte  articles publicats en revistes de didàctica on es descriu amb més profunditat el desenvolupament i aplicació.

El funcionament del programa

El programa parteix d’un principi senzill: es tracta d’un fitxer de càlcul similar als que solem usar els professors per a introduir notes i fer mitjanes (es pot fer servir les dades tal com les tenim).

El programa demana al professor que introdueixi les notes dels alumnes per a les diferents activitats avaluades i valori quina aportació (del 0 al 100) fa aquesta activitat avaluada en concret a cadascuna de les CCBB. Mitjançant diverses fórmules dissenyades expressament, i posant en comú les notes d’activitats de diverses matèries, el programa automàticament ofereix una visió general de cada alumne, cada grup, però també sobre el tipus d’activitats i processos que solem demanar a l’alumnat, de manera que no és només una eina d’avaluació de l’alumnat, sinó també de reflexió de la feina que fem nosaltres mateixos, els professors, a partir de la feina que ja fem.

Vídeo per a aplicar-lo pas a pas:

IndcompPw

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Descarregar el programa i el Manual d’ús: El programa es pot descarregar des d’aquest mateix lloc web, a la secció de descàrregues
  • Participar al projecte:El projecte pretén iniciar una discussió sobre el treball en CCBB. Participa!

 

 

 

Anuncis